BUAK

(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse), inak aj Fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve

BUAK je fond, v ktorom sa eviduje dovolenka väčšiny stavebných robotníkov, vynímajúc niektoré konkrétne stavebné profesie, ktoré mu nepodliehajú. Buak je subjekt oddelený od zamestnávateľa, do ktorého musí za vás odvádzať odvody. Na základe týchto odvodov vám vzniká nárok na dovolenku.

AKO VZNIKÁ NÁROK NA DOVOLENKU?

Alikvótna časť dovolenkového nároku vám vzniká od prvého dňa v zamestnaní, v Buaku sa však zaregistruje spravidla 1-2 mesiace spätne.

Celková výška nároku závisí od celkovej dĺžky odpracovaných týždňov, nezávisle od toho, v ktorej spoločnosti ste ich odpracovali. To znamená, že aj keby ste každý mesiac pracovali u inej firmy, nároky v Buak-u sa vám spočitujú a s konkrétnym zamestnávateľom už nemajú nič spoločné.

Aktuálny dovolenkový nárok, ktorý vám vznikol v Buak-u zistíte podľa výpisu, zasielaného štvrťročne priamo Buak-om každému pracovníkovi. Ak chcete zistiť aktuálny nárok ku konkrétnemu dňu, treba sa informovať v Buak-u. Pokiaľ s tým potrebujete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.

KTO VYPLÁCA PENIAZE Z BUAK-U?

K peniazom z fondu sa dostanete dvoma spôsobmi:

1. Čerpanie dovolenky - platí vtedy, ak váš pracovný pomer trvá a dohodnete sa so zamestnávateľom na čerpaní dovolenky.

Peniaze v tomto prípade vypláca buď priamo Buak alebo zamestnávateľ. Zamestnávateľ vypláca peniaze len vtedy, ak má s Buak-om zdriadené tzv. Treuhandkonto. Ak toto konto zriadené nemá, peniaze za dovolenku vám vyplatí priamo Buak na základe hlásenia od vášho zamestnávateľa.

POZOR – Buak Vám dovolenku vyplatí len vtedy, ak máte v Buak-u zaregistrované číslo účtu prostredníctvom riadne vyplneného formuláru.

2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Jedná sa o prípad, kedy už v Rakúsku nepracujete a chcete vyplatiť nevyčerpanú dovolenku.
V tomto prípade peniaze vypláca vždy Buak, musia však byť splnené viaceré podmienky.

VYPLATENIE NEVYČERPANEJ DOVOLENKY

V prípade, že vám skončil pracovný pomer u rakúskeho zamestnávateľa a ešte máte v Buak-u nárok na dovolenku, o tento nárok neprichádzate. Časť alebo celý zostatok dovolenky si môžete vyžiadať, ak:
uplynulo 6 mesiacov od skončenia vášho posledného pracovného pomeru v Rakúsku.
požiadate Buak o vyplatenie prostredníctvom riadne vyplneného formuláru.
máte v Buak-u zaregistrované číslo účtu prostredníctvom riadne vyplneného formuláru.

Pokiaľ potrebujete pomôcť s vyplatením nevyčerpanej dovolenky pomôcť, kontaktuje nás. Radi vám poradíme.

REGISTRÁCIA ČÍSLA ÚČTU

Bez zaregistrovania čísla účtu vám Buak peniaze nepošle.

Číslo účtu sa registruje výlučne prostredníctvom Buak-om zaslaného, pre každého pracovníka jedinečného, formulára, ktorý musí byť riadne vyplnený a zaslaný späť do Buak-u. Pokiaľ formulár nevyplníte správne, alebo bude chýbať povinná príloha, číslo účtu Vám nezaregistrujú.

Pokiaľ potrebujete z registráciou čísla účtu pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.

Máte otázku?

Zanechajte nám

správu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám kľudne napíšte. Odpovieme vám čo najskôr, ako to bude možné.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vášho dopytu. Viac informácií nájdete v Zásadách súkromia.


ďalšie informácie
spoločnosť
  • FILAS Group s.r.o.
  • Nám. oslobodenia 4/12, 905 01 Senica
  • +421 940 654 251 | f.planka@filas.sk